MANPOL BUD - wykonuje:

Remonty Modernizacje
Roboty wykończeniowe

Realizacja robót :

samodzielnie w powiązaniach kooperacyjnych

Historia:

Wykonywaliśmy roboty - dla:

Ministerstwa Budownictwa Ministerstwa Kultury i Sztuki
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Zarządu Krajowego Związku Zawodowego "Budowlani"
spółdzielni mieszkaniowych i inwestorów prywatnych dużych obiektów handlowych

Współpracowaliśmy w kooperacji z:

POLNORD S.A. BUDOKOR S.A.
MOSTOSTAL